Alkoholové výrobky prodáváme pouze osobám starším osmnácti let.
Tato stránka využívá soubory 'cookies', aby vás tento dialog otravoval pouze jednou.

 

Košík

Osobní odběr zboží s vámi domluvíme telefonicky po přijetí objednávky.

Košík je prázdný

Objednávka: krok 1

Vyplňte prosím jinou dodací adresu.

Obchodní podmínky

Pivovarský klub, s.r.o., IČ 24229270, DIČ CZ24229270, se sídlem Lípová 15, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil “C”, vložka 190710. Adresa a kontaktní údaje: Křižíkova 17, 186 00 Praha 8, tel: (+420) 222 315 777 pivoklub@iol.cz

1. Spotřebitel tímto uzavírá se společností Pivovarský klub, s.r.o. kupní smlouvu, kterou kupuje uvedené zboží za cenu včetně daně z přidané hodnoty. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzující zprávy na e-mailovou adresu spotřebitele. Toto potvrzení objednávky se považuje za doručené, pokud se s ním spotřebitel mohl seznámit.

2. Společnost Pivovarský klub, s.r.o. se zavazuje zboží spotřebiteli dodat na jím uvedenou dodací adresu nejpozději do 10 dnů od zaplacení objednávky. Pokud z důvodu momentálního nedostatku určitého zboží není možné lhůtu dodržet, bude spotřebitel informován prostřednictvím zprávy zaslané na uvedenou e-mailovou adresu spotřebitele nebo telefonicky.

3. Náklady na dodání zboží a kupní cenu zboží je spotřebitel povinen uhradit jednou z forem, kterou prodávající pro provedení platby nabízí, jinak mu zboží nebude předáno.

4. 1 zásilka může obsahovat pouze omezený počet skleněných předmětů. Lahvové pivo nezasíláme a lze je zakoupit jedině při následném osobním odběru v naší restauraci.

5. U zboží podléhajícího zkáze je záruční doba určena datem záruky uvedeným výrobcem.

6. Spotřebitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od této kupní smlouvy je spotřebitel povinen učinit písemným oznámením, které spolu s dodaným zbožím, ve stavu v jakém je převzal, zašle na vlastní náklady na výše uvedenou adresu sídla společnosti Pivovarský klub, s.r.o. Společnost Pivovarský klub, s.r.o. se zavazuje vrátit spotřebiteli finanční prostředky uhrazené na základě této smlouvy do 30 dnů od odstoupení, a to na bankovní účet uvedený v písemném oznámení spotřebitele.

7. Pro účely uzavření obchodu a doručení zboží nám poskytujete nezbytné osobní údaje, které budou použity výhradně k tomuto účelu. Tyto údaje jsou bezpečně uloženy v databázi eshopu a na vytištěných fakturách, a je s nimi nakládáno v souladu se směrnicí GDPR. Pokud chcete využít práva zkontrolovat, změnit či odstranit veškeré vaše osobní údaje z databáze eshopu, napište na email jan_dockal@seznam.cz.